Dự án phục hồi kính trầy và phủ nano 2 tàu H208 H209 tại nhà máy đóng tàu Strategic Marine Vũng Tàu

Tổng giá trị hợp đồng: 120 triệu