Dự án phục hồi kính trầy xước Khu đô thị SaLa Đại Quang Minh Q2