Phục hồi kính bị ố, Kính vảy cá, kính bị đọng nước cứng