Dự án phục hồi kính trầy xước tại Dự án Feliz en Vista Capitaland, Quận 2 4 phân khu ABCD