Phục hồi và sơn sửa lại cột Aluminium toàn bộ Ga Quốc nội Sân Bay Tân Sơn Nhất