Phục hồi mặt bàn kính trưng bay sản phẩm bị trầy xước tại trung tâm thương mại SaiGoncenter Q1